Now showing items 1-1 of 1

  • Využití SDR v LoRaWAN sítích 

   Author: Jan Zlevor; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Puričer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Cílem práce je sestrojit funkční LoRa transceiver na platformě LimeSDR za využití programových prostředků v GNU Radio. Jádro transceiveru je implementováno jako bloky pro kodér a dekodér v GNU Radio. Blok pro dekodér byl ...