• Modelování akustických situací s ohledem na srozumitelnost evakuačního ozvučení v tunelech 

      Autor: Hudcová Pavla; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Chmulík Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
      Tato bakalářská práce se zabývá problematikou srozumitelnosti bezpečnostních hlášení v?tunelu. Tunel je obtížné akustické prostředí, a to jak z?hlediska doby dozvuku, tak úrovně hluku okolí. Evakuační rozhlas musí splňovat ...