Now showing items 1-4 of 4

  • Měřicí pracoviště pro elektronické hudební nástroje 

   Author: Vyšinský Tomáš; Supervisor: Zeman Tomáš; Opponent: Šaroch Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Práce se zaměřuje na problematiku elektronických hudebních nástrojů (EHN) a jejich využití v praxi. Úvodní část, pojednávající o základním rozdělení EHN, slouží jako základ pro další kapitoly přibližující význam a využití ...
  • Ověřování parametrů mobilních datových služeb 

   Author: Vaník Ondřej; Supervisor: Zeman Tomáš; Opponent: Radil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá ověřováním rychlosti přenosu dat analýzou v mobilní síti operátora O2 Czech Republic a. s. v různých místech při různých situacích. Místa a situace byla vybírána s ohledem na předpokládanou ...
  • Perspektivní datová rozhraní 

   Author: Čermák Jan; Supervisor: Zeman Tomáš; Opponent: Šaroch Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Syntezátory pro elektronické hudební nástroje 

   Author: Liudkevich Denis; Supervisor: Zeman Tomáš; Opponent: Radil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce je zaměřena na studium vlivu konstrukce EHN (elektronických hudebních nástrojů) na výstupní signál a odhalení cest pro jejich rozvoj s případným návrhem konkrétního nástroje. V 1. kapitole podrobně popíšeme strukturu ...