Now showing items 1-6 of 6

  • Digitalizace a rekonstrukce analogových obrazových záznamů 

   Author: Malý Jakub; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Zatloukal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metody měření parametrů moderních zobrazovačů 

   Author: Gruber Bohuslav; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Zatloukal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Odstraňování šumu z pohybových dat 

   Author: Kubíček Adam; Supervisor: Zatloukal Petr; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Snímání pohybu, neboli Motion Capture, je odborný termín označující proces zaznamenávání pohybu reálného objektu, či interpreta a takto nasnímaná data se aplikují na digitální model, který se posléze pohybuje tak, jako ...
  • Porovnání účinnosti moderních standardů pro kompresi videa 

   Author: Strnad Oldřich; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Zatloukal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Sada úloh pro zkoumání fyziologických vlastností lidského zraku 

   Author: Hemr Jiří; Supervisor: Zatloukal Petr; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Subjektivní a objektivní měření barev 

   Author: Štěpánová Jana; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Zatloukal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)