Now showing items 1-1 of 1

  • Použití matematického modelu vnitřního ucha pro studium stavu sluchu pomocí otoakustických emisí 

   Author: Klimeš Ondřej; Supervisor: Vencovský Václav; Opponent: Vetešník Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Evokované otoakustické emise zkr. (E)OAE jsou akustické signály generované v hlemýždi v závislosti na vstupní stimulaci. Tuto odezvu lze měřit ve zvukovodu. Při diagnostice percepčních poruch sluchu může pomoci lokalizovat ...