Now showing items 1-1 of 1

  • Porovnání modelů lokalizace zdroje zvuku člověkem 

   Author: Aneta Drhová; Supervisor: Rund František; Opponent: Veselá Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lokalizace zdroje zvuku člověkem. Byly vytvořeny dva modely napodobující chování lidského slyšení se zaměřením na určování polohy zdroje umístěného v prostoru. Zkoumán je zejména ...