Now showing items 1-1 of 1

  • Přesnost systémů rádiového určování polohy 

   Author: Petr Šimek; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato práce se zabývá popisem metod používaných v rádiových systémech k určování polohy. Jsou popsány i jednotlivé metody sloužící k měření úhlů (AoA, AoD) a vzdáleností (RSSI, TOA, TDOA) a způsoby, jak lze z těchto hodnot ...