Now showing items 1-1 of 1

    • Nástroje pro sledování očních pohybů v systému pro virtuální realitu 

      Author: Radek Nesnídal; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Šimka Marek
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
      Cílem této práce bylo vytvoření vhodného prostředí, kde by mohli probíhat experimenty se sledováním očních pohybů, a zároveň připravení podpory pro demonstrační úlohu. Byl podán přehled moderních technik pro využití sledování ...