Now showing items 1-3 of 3

  • Identifikace mluvčího na bázi hlubokých neuronových sítí 

   Author: Martin Šubert; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se zabývá metodami verifikace a identifikace řečníka. Hlavní pozornost je věnována především metodám založeným na bázi GMM resp. i-vektorů. Na teoretické úrovni jsou popsány metody využívající hlubokých neuronových ...
  • Jazykové modely pro rozpoznávání řeči v různých tematických oblastech 

   Author: Valíček Jiří; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Mareš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace fonetické segmentace řečového signálu 

   Author: Patč Zdeněk; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Weingartová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)