Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce hudebních žánrů pro účely masteringu gramofonových desek 

   Author: Bartoš Jaroslav; Supervisor: Rund František; Opponent: Pobořil Adam
   Tato práce se zabývá automatickou detekcí hudebních žánrů. Je zde popsána základní problematika a nejčastěji aplikované principy. Práce zkoumá vliv použití různých parametrů při použití modelu k-nearest neighbours (KNN). ...
  • Klasifikace hudebních žánrů pomocí MFCC 

   Author: Melechovský Jan; Supervisor: Rund František; Opponent: Pobořil Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatické klasifikace hudebních žánrů. Cílem je vytvořit algoritmus schopný třídit hudbu dle hudebních žánrů. Audio signál se nejdříve dělí na kratší časové úseky zvané ...