Now showing items 1-13 of 13

  • Algoritmy interpolace obrazu pro experiment WILLIAM 

   Author: Tymeš Pavel; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Janout Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá obrazovými systémy pro celooblohové snímání, a to především se zaměřením na experiment WILLIAM. Jedná se o celooblohovou kameru, která byla sestrojena na ČVUT v Praze. Na obdržených snímcích z ...
  • Automatické ostření digitálního fotoaparátu 

   Author: Nesvadba Lukáš; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Fritsch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
   Tato práce se zabývá digitálními fotoaparáty, především pak jejich funkcí automatického ostření. První část je zaměřena na princip fotoaparátu, jeho hlavní vlastnosti a komponenty, které jsou důležité pro tvorbu fotografie. ...
  • Barevná reprezentace atmosférických jevů ze systému WILLIAM 

   Author: Krauz Lukáš; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Ústředním tématem této bakalářské práce je vyhodnocení a ověření vhodnosti barevných prostorů k detekci atmosférických jevů celooblohovým systémem WILLIAM. K dosažení a potvrzení funkčnosti tohoto problému je nezbytné ...
  • Detekce objektů na snímcích s prostorově variantní PSF 

   Author: Petrucco Daniel; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Janout Petr
  • Kalibrace digitálního fotoaparátu pro speciální aplikace 

   Author: Nedvěd Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření parametrů obrazových snímačů 

   Author: Vápeník Petr; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optické metody měření kvality 

   Author: Procházka Jan; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Klíma Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Parametry digitálního fotoaparátu mobilního telefonu 

   Author: Růžička Miroslav; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Fritsch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce přibližuje téma fotoaparátů v mobilních telefonech. Zaměřuje se na jejich parametry a popisuje nejčastěji používaný obrazový senzor CMOS. Zmíněny byly také artefakty související s CMOS obrazovými ...
  • Parametry experimentu MAIA 

   Author: Diviš Jiří; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Parametry objektivů digitální zrcadlovky 

   Author: Švihel Radomír; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Skala Petr
  • Programová podpora astronomických snímacích systémů 

   Author: Del Campo Matyáš; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Současné pozorování ze dvou stanic videosystému MAIA 

   Author: Daniel Šafář; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Koten Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato bakalářská práce se věnuje automatické detekci meteorů založené na současném pozorování ze dvou stanic systému MAIA (Meteor Automatic Imager and Analyzer). Teoreticky je popsán princip funkce systému a způsob detekce ...
  • Šumové vlastnosti obrazových snímačů 

   Author: Hlaváček Petr; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Anisimova Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)