Now showing items 1-1 of 1

  • Zařízení pro automatické testování napájecích zdrojů 

   Author: František Beránek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fritsch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Práce se zabývá návrhem a realizací systému pro automatické testování zdrojů. Systém se skládá z aplikace pro PC tvořené pomocí frameworku Qt a přípravku s mikrokontrolerem STM32F072RB. Tyto funkční bloky jsou propojeny ...