Now showing items 1-20 of 46

  • Analýza přenosových parametrů reálné zobrazovací soustavy 

   Author: Procházková Helena; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Anisimova Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza účinnosti algoritmů ztrátové komprese obrazu 

   Author: Jan Ošťádal; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Cílem této práce je prozkoumat kvalitu komprese a efektivitu 5 různých obrazových formátů a jejich ztrátových kompresí. Pro tento účel bylo z databáze stovky fotografií s vysokým rozlišením vybráno 20 obrázků na základě ...
  • Archivní filmové záznamy a jejich rekonstrukce 

   Author: Kostelníčková Iveta; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Lukeš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Automatizace subjektivního hodnocení kvality obrazu 

   Author: Pokorný Tomáš; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Krasula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dálkové ovládání digitálních zařízení pro snímání obrazu 

   Author: Václavík Marek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Demonstrační systém pro snímání stereoskopického videa 

   Author: Breitkopf Jiří; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Švihlík Jan
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou snímání stereoskopického videa pomocí dvou kamer na speciální montáži a realizací softwarového vybavení, umožňující uživateli nastavení důležitých parametrů snímání stereoskopického ...
  • Digitalizace a rekonstrukce analogových obrazových záznamů 

   Author: Malý Jakub; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Zatloukal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kalibrace digitálního fotoaparátu pro speciální aplikace 

   Author: Nedvěd Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komprese stereoskopického videa 

   Author: Toman Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Švihlík Jan
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem metod zpracování a komprese stereoskopického videa, zejména se zaměřením na nesymetrické kódování. Dále bylo navrženo experimentální řešení umožňující posoudit vliv ztrátové komprese ...
  • Materiál pro subjektivní testy kvality multimediálních signálů 

   Author: Němeček Petr; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody detekce a odhadu vzdálenosti překážek pomocí stereoskopického systému 

   Author: Plechatý Jakub; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody doostřování obrazu 

   Author: Krč Tomáš; Supervisor: Anisimova Elena; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metody měření parametrů moderních zobrazovačů 

   Author: Gruber Bohuslav; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Zatloukal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Metody pro perceptuální analýzu barevných rozdílů v obrazových souborech 

   Author: Kolmašová Jana; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Práce se zabývá metrikami pro analýzu barevných rozdílů v obrazových souborech. Podává přehled barevných soustav a prostorů a popisuje principy vybraných metrik. Dále implementuje metriky v programovém prostředí Matlab a ...
  • Metody zostřování obrazu 

   Author: Štěpáník Josef; Supervisor: Klíma Miloš; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření a kalibrace barevných zobrazovačů 

   Author: Zdvihal Stanislav; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Anisimova Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měření parametrů autostereoskopického displeje 

   Author: Melechovský Tomáš; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Lukeš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření parametrů miniaturních digitálních fotoaparátů 

   Author: Fabián Petr; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Měření parametrů obrazových snímačů 

   Author: Vápeník Petr; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modernizace fotografického zvětšovacího přístroje a realizace řídicí elektroniky 

   Author: Tomáš Sap; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Veřtát Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Práce pojednává o modernizaci zvětšovacího přístroje s použitím LED světelného zdroje. Za tímto účelem nejprve popisuje teorii a postupy konvenční analogové fotografie se zaměřením především na oblasti spojené s pozitivním ...