Now showing items 1-1 of 1

    • Zpracování surových obrazových dat z digitálního fotoaparátu 

      Author: Švihálek Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Boleček Libor
      Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním surových obrazových dat získaných z digitálního fotoaparátu se zaměřením na problematiku algoritmů vyvážení bílé barvy a hodnocením jejich kvality. Teoretická část uvádí možnosti ...