Now showing items 1-1 of 1

    • Modernizace systému pro generování individuálních šifrových textů 

      Author: Smutný Miroslav; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Bezpalec Pavel
      Tato bakalářská práce se věnuje popisu a implementaci nových funkcí a opravě chyb v aplikaci Cypher, která se využívá na Katedře telekomunikační techniky FEL ČVUT ke generování a odesílání individuálních šifrových textů ...