Now showing items 1-1 of 1

    • Detekce hudebních žánrů pro účely masteringu gramofonových desek 

      Author: Bartoš Jaroslav; Supervisor: Rund František; Opponent: Pobořil Adam
      Tato práce se zabývá automatickou detekcí hudebních žánrů. Je zde popsána základní problematika a nejčastěji aplikované principy. Práce zkoumá vliv použití různých parametrů při použití modelu k-nearest neighbours (KNN). ...