• Porovnání skriptovacích jazyků podle efektivity napojení na nativní kód 

      Autor: Smrček Petr; Vedoucí práce: Barák Tomáš; Oponent práce: Lukáč Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
      Tato práce se zabývá schopnostmi různých skriptovacích jazyků komunikovat s nativním kódem. Jsou zkoumány jazyky Lua, JavaScript (implementace V8) a C# (implementace Mono) a je testován jejich výkon pro volání skriptu z ...