Now showing items 1-10 of 10

  • Analýza a návrh abstraktní vícevrstvé architektury pro práci s grafovou databází realizující metadatové úložiště pro data lineage 

   Author: Moravec Jakub; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Grafové databáze jsou novou rozvíjející se technologií a neexistují proto zatím obecně podporované standardy pro jejich dotazování. Aplikace Manta Flow, která grafovou databázi používá, se potýká se závislostí na konkrétní ...
  • Aplikace pro výuku jazyků na plafrormě iPhone 

   Author: Smejkal Petr; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Sourrouille Jean Louis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Informační systém pro Helpdesk 

   Author: Nový Zdeněk; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Vávra Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Internetový obchod se zemědělskou technikou 

   Author: Nečas Karel; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modulární E-shop 

   Author: Diviš Petr; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Návrh a prototypová implementace databáze pro snadnější práci se strukturami nukleových kyselin 

   Author: Čečák Ondřej; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Čech Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh nového řešení aplikace Anketa ČVUT 

   Author: Knap David; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na systém sběru zpětné vazby na Českém vysokém učení technickém v Praze, a reaguje na dlouhodobou nespokojenost současných uživatelů aplikace Anketa ČVUT a nové legislativní požadavky v ...
  • Objektově orientovaná analýza a metodika pro návrh vestavěných systémů v automobilech 

   Author: Pojer Jan; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Mengi Cem
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Využití moderních distribuovaných systémů ukládání dat pro archivaci obrazové informace 

   Author: Čontoš Pavel; Supervisor: Svoboda Martin; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Distribuované systémy jako Apache Hadoop jsou optimalizovány především pro operace čtení. My generujeme velké množství dat, která musíme efektivně archivovat a dále zpracovat, a proto vyžadujeme zejména stálý výkon operací ...
  • XML pipeline procesor 

   Author: Bucek David; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Galamboš Leo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)