• Algoritmus pro rozmístění uzlů hierarchických vývojových diagramů 

      Autor: Tušla Tomáš; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Brada Přemysl
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      Tato práce se zabývá tvorbou rozvržení pro hierarchické vývojové diagramy. Práce obsahuje analýzu několika algoritmů a jejich nedostatků při tvorbě tohoto typu rozvržení. Práce dále popisuje návrh a implementaci upraveného ...