• Nástroj pro podporu výpočtu hodnoty Reálných opcí 

      Autor: Trnka Václav; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Vokřínek Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
      Cílem této práce je usnadnit výpočet hodnot reálných opcí. Jejím základem je teorie popisující problematiku reálných opcí a problematiku IT investic. Z ní pak vychází praktická část, která ilustruje průběh návrhu, implementace ...