Now showing items 1-1 of 1

  • Paměť v hlubokém učení 

   Author: Tomáš Paleček; Supervisor: Janisch Jaromír; Opponent: Hendrich Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   V předkládané práci zkoumáme neuronové sítě využívající pamět, konkrétněji rekurentní neuronové sítě, plastické neuronové sítě a jejich kombinace. Výše zmíněné sítě testujeme v doménách meta-learning a meta-reinforcement ...