• Vizuální lokalizace a rozpoznání místa 

      Autor: Derner Erik; Vedoucí práce: Skočaj Danijel; Oponent práce: Krajník Tomáš
      Tato práce se zabývá metodou vizuální lokalizace mobilního robotu vybaveného všesměrovou kamerou. Navržený algoritmus používá předučenou konvoluční neuronovou síť pro výpočet deskriptorů panoramatických snímků. Pozice ...