• Inference stavových invariantů pro doménově nezávislé plánování 

      Autor: Fišer Daniel; Vedoucí práce: Komenda Antonín; Oponent práce: Shleyfman Alexander
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
      Stavové invarianty vzájemného vyloučení (mutexy) jsou v kontextu STRIPS plánování definovány jako množiny faktů, z nichž maximálně jeden může být platný v jakémkoli dosažitelném stavu. V této práci představíme dva nové ...