• Využití HyperNEAT kódování pro hybridní umělé neuronové sítě 

      Autor: Sekereš Pavol; Vedoucí práce: Vítků Jaroslav; Oponent práce: Kordík Pavel
      V posledních letech byl zaznamenán významný posun ve vývoji hybridních modulárních systémů, s cílem poskytnout elegantní řešení pro rozličné problémy z oblasti umělé inteligence. Tyto hybridní umělé neuronové sítě svou ...