• Optimalizace rozmístění zásahových vozidel bezpečnostní služby 

      Autor: Novotný Lukáš; Vedoucí práce: Vaněk Ondřej; Oponent práce: Schaefer Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
      Soukromé bezpečnostní společnosti nabízejí službu nasazení zásahového vozidla, které zkontroluje příčinu poplachu v budově klienta. Vzhledem k narůstající popularitě této služby se bezpečnostní společnosti potýkají s ...