Now showing items 1-1 of 1

  • Nelineární dynamické systémy 

   Author: Passler David; Supervisor: Kulhánek Petr; Opponent: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato diplomová práce si klade za cíl provést analýzu stávajícího programu pro simulaci nelineárních dynamických systémů. Dále si klade za cíl vyvinout novou verzi tohoto programu v programovacím jazyce Java, ve kterém bude ...