Now showing items 1-1 of 1

  • Vzdálené uživatelské rozhraní pro řídící systém experimentu COMPASS v CERN 

   Author: Květoň Antonín; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Částí řídícího systému sběru dat experimentu COMPASS v CERN je grafické uživatelské rozhraní, které je navrženo s ohledem na lokální přístup -- jedinou možnou metodou vzdáleného přístupu je protokol Secure Shell s X11 ...