Now showing items 1-7 of 7

  • Aplikace pro planování cyklistických tras a cyklonavigaci na platformě iOS 

   Author: Širl Jan; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Hrnčíř Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Tento dokument se zabývá vývojem navigační aplikace pro cyklisty na mobilní zařízení s operačním systémem Apple iOS, včetně implementace. Práce se zaměřuje na různé uživatelské skupiny, jízdní styly a preference tras. ...
  • Integrace aplikaci pro sledovani automobilu 

   Author: Kubů Roman; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Práce řeší integraci palubní jednotky vozidla a serverové části projektu Metrocar. Palubní jednotka poskytuje filtrovaná data z OBD2 standardu, GPS souřadnic a z akcelerace vozidla serverové části projektu. Serverová část ...
  • Mobilni aplikace pro správu a sběr dat z testů použitelnosti v reálném prostředí 

   Author: Špatný Jakub; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Cílem této diplomové práce je vytvoření mobilních aplikací pro správu a sběr dat z testů použitelnosti v reálném prostředí. Práce nejprve představuje proces uživatelského testování použitelnosti, po nemž následuje analýza ...
  • Mobilní aplikace s prvky přesvědčování pro plánování výletů motorkářů 

   Author: Píč Petr; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Jakob Michal
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací mobilní aplikace určené pro motorkáře. V rámci této práce bude proveden uživatelský průzkum pro získání požadavků, na jejichž základě se vytvoří nejprve papírový a poté ...
  • Návrh a implementace nativní mobilní aplikace pro obchodní zástupce nebankovní společnosti 

   Author: Hanč Jan; Supervisor: Malina Pavel; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací mobilní aplikace pro nebankovní společnost. Aplikace je určena obchodním zástupcům, kteří navštěvují klienty a sepisují s nimi smlouvy, nabízejí další produkty a vybírají splátky. ...
  • Vylepšení a přesun restauračního systému na platformu ASP.NET Core 

   Author: Pavel Zářecký; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Cílem diplomové práce je analýza, vylepšení a přesun restauračního systému CashBob na platformu ASP.NET Core. Systém CashBob vznikal v předchozích letech iterativně, především v rámci závěrečných prací studentů ČVUT.
  • Webová aplikace pro sběr a vyhodnocení dat z uživatelských testů 

   Author: Lebedeva Antonina; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Hlavním účelem této práce je vytvoření platformy pro vývojáře a výzkumníky v oblasti uživatelských testů. Tato platforma bude umožňovat správu experimentů s uživateli, poskytovat přístup k nasbíraným datům a zobrazovat ...