Now showing items 1-2 of 2

  • Distribuční posilované učení za rizika 

   Author: Stanko Silvestr; Supervisor: Macek Karel; Opponent: Kulich Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Podmíněná hodnota v riziku (Conditional Value-at-Risk, CVaR) je známá míra rizika používaná ve finančním sektoru po dekády. CVaR je zároveň ekvivalentní s robustností, důležitou komponentou bezpečnosti Umělé Inteligence. ...
  • Porovnání metod plánovaní cest pro tým robotů 

   Author: Hvězda Jakub; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Macek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem multi-agentního plánování. Za tímto účelem bylo vybráno několik algoritmů které byly popsány v první části této práce. Všechny algoritmy byly poté implementovány v C++ a ze zkušeností ...