Now showing items 1-7 of 7

  • Automatické generování uživatelského rozhraní na mobilních platformách s ohledem na kontext využívající klasifikaci UI 

   Author: Matyáš Pavel; Supervisor: Tomášek Martin; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této práce je rozšířit způsob automatického generování uživatelského rozhraní pro mobilní platformy o využití infomací o kontextu uživatele. Komponenty UI se skládají z částí, přičemž každá část je v různých situacích ...
  • Display s vícedotykovým ovládáním a snímáním obrazu 

   Author: Hušek Jakub; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Energetický dopad technologie zobrazení webového uživatelského rozhraní na mobilním zařízení 

   Author: Helbich Jan; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Prezentační technologie webu se průběžně vyvíjí a přizpůsobují požadavkům moderních webových aplikací. Dnes jsou webové aplikace škálovatelnými systémy s vysokým výkoném, které zároveň dobře pracují v distribuovaných ...
  • Generování aplikací pro OS Android 

   Author: Stehno Vladislav; Supervisor: Brand Stanislav; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hlavní terminál pro navigační systém pro interiéry 

   Author: Lorencová Eva; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá vývojem navigačního systému pro interiéry, konkrétně hlavního terminálu. Zaměřujeme se na navigaci v nemocnicích pro osoby se sníženou schopností navigace a orientace, a sice nevidomými a seniory. První ...
  • Podpora přípravy návštěvy nemocnice pro specifické uživatelské skupiny 

   Author: Flek Tomáš; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Návštěva nemocnice může být daleko více stresující pro jedince se specifickými potřebami v oblastni navigace a orientace, jako jsou lidé se zrakovým postižením nebo senioři. Tato práce představuje nástroj, který poskytuje ...
  • Webový editor modelu procesů testovaného systému 

   Author: Ruslan Bakeyev; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Cílem této diplomové práce je popsat celý vývojový cyklus webového editoru, umožňujícího modelování procesů testovaného systému a generování optimalizovaných množin testovacích scénářů na základě poskytnutého modelu. Na ...