Now showing items 1-3 of 3

  • Aplikace pro planování cyklistických tras a cyklonavigaci na platformě iOS 

   Author: Širl Jan; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Hrnčíř Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Tento dokument se zabývá vývojem navigační aplikace pro cyklisty na mobilní zařízení s operačním systémem Apple iOS, včetně implementace. Práce se zaměřuje na různé uživatelské skupiny, jízdní styly a preference tras. ...
  • Aplikace pro zobrazení dojezdu elektrokola 

   Author: Kuznetsova Anastasia; Supervisor: Hrnčíř Jan; Opponent: Černoch Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cílem této diplomové práce bylo vytvořit mobilní aplikaci pro výpočet dojezdu elektrického kola typu pedelek na základě dat získaných od uživatele a informací o terénu. Na základě analýzy existujících řešení byly odvozeny ...
  • Multikriteriální cykloplánování s rozšířenou reprezentací křižovatek 

   Author: Žilecký Pavol; Supervisor: Hrnčíř Jan; Opponent: Saska Martin
   Navigace pro cyklisty ve větších městech je často náročná vzhledem k roztříštěné cyklistické infrastruktuře nebo složité topologii terénu. Inteligentní plánovač cyklistických tras pomůže cyklistům objevit trasy, které ...