Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmy a testy pro nástroj na organizaci zaměstnanců 

   Author: Frdlík Michal; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Potoček Blahoslav
   Tato práce se zaměřuje na silně omezený rozvrhovací problém nalezení rozvrhu kurzů s neúplnou a časově závislou informací o těchto kurzech. Cílem této práce je navrhnout a implementovat efektivní algoritmus, který by tento ...
  • Rozvrhování domácí péče 

   Author: Kratochvíl Ondřej; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Štěpánková Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Problém rozvrhování domácí péče je úlohou ze třídy NP hard problémů, která kombinuje aspekty problému obchodního cestujícího a plánování směn zdravotních sester, známý jako nurse rostering problem. Cílem je vytvořit rozvrhy ...