Now showing items 1-1 of 1

    • Multiagentní narativní plánování 

      Author: Hájíček Josef; Supervisor: Komenda Antonín; Opponent: Pošík Petr
      Tato práce představuje systém pro generování příběhů s možností interakce. Doména příběhu, zapsaná v mnou vytvořeném meta-jazyce, je nejprve zkompilovaná do PDDL jazyka. To umožňuje použít jakýkoliv state of the art plánovací ...