• Systém pro analýzu jazyku Java 

      Autor: Badalíková Markéta; Vedoucí práce: Filipský Martin; Oponent práce: Bureš Miroslav
      Cílem této práce je vytvořit systém pro lexikální a syntaktickou analýzu zdrojového kódu v jazyce Java a práci s jeho abstraktním syntaktickým stromem (AST). Práce obsahuje přehled existujících projektů podobného zaměření, ...