• Flexibilní uživatelské rozhraní pro ontologické aplikace 

   Autor: Dundálek Jakub; Vedoucí práce: Křemen Petr; Oponent práce: Aubrecht Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Platforma pro sémantické crawlování webu 

   Autor: Podlaha Jakub; Vedoucí práce: Křemen Petr; Oponent práce: Aubrecht Petr
   Tato diplomová práce zkoumá téma semantické extrakce dat. Hlavním cílem této práce je navrhnout nástroj pro zjednodušení procesu anotování a sbírání dat z webových stránek. Nejdříve pro specifikaci řešeného problému a ...