• Modelování on-line chování uživatelů za pomocí URL embeddingu 

      Autor: Amrich Jonáš; Vedoucí práce: Vaněk Ondřej; Oponent práce: Drchal Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
      Nejčastější způsob zaznamenávání chování online uživatelů je pomocí sekvence jejich kliků, jinak také nazývané clickstream. Tato práce zkoumá metody predikce clickstreamu pomocí distribuovaných reprezentací URL. Distribuované ...