• Analysis and comparison of methods of Grobner bases for solving nonlinear polynomial systems in finite fields of characteristic 2. 

   Autor: Nizamov Ildar; Vedoucí práce: Al-Beywanee Bestoun S. Ahmed; Oponent práce: Ishmukhametov Shamil Talgatovitch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Metoda Grobnerovy báze je univerzální a výkonný nástroj pro řešení nelineárních polynomiálních rovnic v některých algebraických polích. Tato metoda je zobecnění Gaussovského eliminačního algoritmu v nelineárním případě. ...
  • Implementation of Goldwasser-Kilian primality test on elliptic curves 

   Autor: Gimadiev Marat; Vedoucí práce: Al-Beywanee Bestoun S. Ahmed; Oponent práce: Latypov Roustem Haphisovitch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Due to the development in information security and cryptography fields, in particular public-key cryptography, the importance of searching for large prime numbers has increased. Solovay and Strassen, in 1977, and Miller ...