• Aplikace pro dispečink taxislužby 

      Autor: Adamíra Martin; Vedoucí práce: Macejko Peter; Oponent práce: Medvecký Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)