Now showing items 1-2 of 2

  • Multikriteriální cykloplánování s rozšířenou reprezentací křižovatek 

   Author: Žilecký Pavol; Supervisor: Hrnčíř Jan; Opponent: Saska Martin
   Navigace pro cyklisty ve větších městech je často náročná vzhledem k roztříštěné cyklistické infrastruktuře nebo složité topologii terénu. Inteligentní plánovač cyklistických tras pomůže cyklistům objevit trasy, které ...
  • Multikriteriální plánování tras s důrazem na geoprostorovou diverzitu výsledků 

   Author: Juráška Juraj; Supervisor: Žilecký Pavol; Opponent: Šůcha Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Ľudia neustále cestujú, či už sa jedná o dochádzanie, víkendové výlety na bicykli alebo prepravu tovaru. Často sa obraciame na svoje smartfóny alebo počítače s požiadavkou nájdenia najrýchlejšej trasy niekam. Avšak, čo ak ...