Now showing items 1-4 of 4

  • Mobilní kient pro Internet věcí 

   Author: Ocetník Dávid; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-28)
   Diplomová práca sa zaoberá tvorbou multiplatformnej mobilnej aplikácie pre ovládanie rozličných chytrých priestorov. Aplikácia rozpozná bezdrôtový chytrý priestor v okolí, následne umožní užívateľovi ovládať jednotlivé ...
  • Testování integrací client-server 

   Author: Markacz Tomáš; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Štekl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Hlavním cílem této práce je popsat, jakými způsoby lze provádět testování integrací client-server. Práce se zaměřuje především na prostředí mobilních a webových aplikací. Součástí je také návrh nového způsobu testování ...
  • Video on demand aplikace pro Smart TV 

   Author: Marek Petr; Supervisor: Havryluk Michal; Opponent: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem této práce je návrh, implementace a testování video on demand aplikace pro Smart TV platformy Firefox OS TV, Tizen TV a WebOS TV. Důraz je přitom kladen na využití jednotného zdrojového kódu. Práce se zabývá i chráněním ...
  • WebExtensions, bezpečnostní model a kompatibilita s XPCOM 

   Author: Eiselt Zbyněk; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem práce je nastudovat rozhraní WebExtensions pro tvorbu tzv. "cross-browser" rozšíření do webových prohlížečů a porovnat jejich možnosti se starší množinou technologií XUL/XPCOM. Během srovnávání bude kladen důraz na ...