Now showing items 1-1 of 1

  • Srovnání webové architektury REST a GraphQL 

   Author: Zarif Abdalimov; Supervisor: Huřťák Petr; Opponent: Ledvinka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Každý rok je trh IT naplněn novými technologiemi pro vytváření webového API. Jednou z těchto nových a populárních technologií je GraphQL. Cílem této práce je porovnat webové architektury REST a GraphQL a zjistit výhody ...