Now showing items 1-2 of 2

  • Replikovatelné BLOB úložiště v distribuovaném prostředí 

   Author: Timr Marek; Supervisor: Mudra Martin; Opponent: Kačer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá ukládáním dat do distribuovaných datových úložišť. Studuje možnosti ukládání blobových dat a jejich reprezentaci v úložných systémech. Práce se zabývá návrhem objektového úložiště, které distribuuje ...
  • Systém pro testování implementací C&C kanálů 

   Author: Timr Marek; Supervisor: Kohout Jan; Opponent: Kubr Jan
   Botnet je síť kompromitovaných počítačů, které jsou vzdáleně ovládané skupinou hackerů. V poslední době se stávají velmi vážnou hrozbou pro internet. Tyto sítě jsou vytvořené k provádění rozsáhlých nelegálních aktivit ...