Now showing items 1-1 of 1

  • Modely strojového učení pro analýzu míst automobilových nehod 

   Author: Rak Adam; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Buk Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cieľom tejto práce je analyzovať dopravné nehody metódami strojového učenia. Pomocou záznamov o dopravných nehodách v Českej republike dokážu metódy strojového učenia nájsť vzory a určovať kľúčové faktory, ktoré sú špecifické ...