Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace pro podporu Dějepisné olympiády 

   Author: Jaroslav Erben; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Najbert Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Předkládaná bakalářská práce obsahuje návrh prototypu webové aplikace pro soutěž dějepisná olympiáda. Úvodní část práce je věnována představení organizace a průběhu dějepisné olympiády. Další část shrnuje výsledky sběru ...