Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace pro sledování Cash Flow 

   Author: Hana Marková; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce se věnuje základním účetním výkazům se zaměřením na výkaz Cash Flow. Úvodní rešerše je věnována této problematice. Cílem práce byla implementace řešení, která by odpovídala požadavkům zadavatele. Zadavatel chce ...