Now showing items 1-15 of 15

  • Analýza chování a detekce IoT malwaru používající protokol IRC 

   Author: Ondřej Preněk; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Yury Kasimov
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Bezpečnost IoT zařízení představuje vážnou hrozbu pro miliony lidí. IoT zařízení je velmi obtížné chránit a obvykle končí jako součást Botnet sítě, která následně útočí na jiná zařízení na světě. V posledních letech byl ...
  • Bezpečnostní plugin do prohlížeče 

   Author: Michal Šípek; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: García Sebastián
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Nedávná globální pandemie ukázala, jak důležitá je přítomnost v online světě a tím i zdůraznila potřebu kyberbezpečnosti. Tato práce si klade za cíl prozkoumat možnosti prohlížečových doplňků s ohledem na testování bezpečnosti ...
  • Detekce anomálních rolí hostů v počítačových sítích 

   Author: Kasimov Yury; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Grill Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Detekce infekcí malwarem je jedním z nejnáročnějších úkolů v oblasti moderní počítačové bezpečnosti. V posledních letech byla jako první detekční přístup běžná detekce anomálií, následně doplněná o výsledky z dalších ...
  • Detekce on-line reklamních podvodů monitorováním síťových dat 

   Author: Ondráčková Lada; Supervisor: Grill Martin; Opponent: García Sebastián
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Stále se zvyšující zájem o Internet ovlivňuje i nárůst reklam. Skoro všechny webové stránky obsahují nějakou formu reklamy, která umožňuje uživatelům přístup k bezplatnému obsahu a vlastníci stránky si tím vydělají na její ...
  • Detekce propagandistických článků podle šíření na internetu 

   Author: Ondřej Bouček; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Catania Carlos
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato práce navrhuje nový přístup k rozpoznávání výpočetní propagandy. Zatímco předchozí výzkum v této oblasti se zaměřuje buď na analýzu obsahu nebo na identifikaci škodlivých agentů na sociálních sítích, tato práce se ...
  • Generativní grafové modely pro klamné cíle v Active Directory 

   Author: Ondřej Lukáš; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Biondi Fabrizio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
   Služba Active Directory (AD) je základním stavebním kamenem interních sítí ve většině organizací. Jedná se o službu, která obsahuje informace o uživatelích, prostředcích v síti, kontaktech, přístupových právech k datům a ...
  • Generativní grafové modely pro klamné cíle v Active Directory 

   Author: Ondřej Lukáš; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Biondi Fabrizio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-21)
   Služba Active Directory (AD) je základním stavebním kamenem interních sítí ve většině organizací. Jedná se o službu, která obsahuje informace o uživatelích, prostředcích v síti, kontaktech, přístupových právech k datům a ...
  • Globální P2P Systém pro Sdílení Kybernetických Dat a Kolaborativní Ochranu v Kyberprostoru 

   Author: Martin Řepa; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Hynek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Navzdory četnosti a závažnosti kybernetických útoků jsou zatím nejlepším řešením pro sdílení informací o kybernetických hrozbách centralizované systémy sdílených informací nebo centralizované komerční produkty. Neexistuje ...
  • Identifikace uživatelů na síti na základě jejich chování 

   Author: Kubeša David; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Catania Carlos
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Přesná identifikace uživatelů na síti v různém časových úsecích se řadí mezi známé těžké problémy. Identifikace uživatelů na základě jejich akcí a ne jejich IP adress umožnuje administrátorům síťí aplikovat sofistikovanější ...
  • Model důvěry pro globální peer-to-peer IDS/IPS 

   Author: Lukáš Forst; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Hollmanová Dita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Většina systémů síťové obrany se spoléhá pouze na důkazy o předchozích kybernetických útocích, tzv. threat intelligence neboli informace o hrozbách. Firewally a systémy prevence narušení se spoléhají na sdílené informace ...
  • Modely důvěry pro distibuované sdílení dat v nedůvěryhodné síti 

   Author: Dita Hollmannová; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Rehák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
   Systémy pro odhalení průniku (IPS) slouží k hledání a blokování síťových útoků. Ačkoliv může v jedné síti být více zařízení vybavených systémem IPS, v současném stavu techniky nevíme o žádném sytému IPS, který by spolupracoval ...
  • Profilování a detekce IoT útoků v telnetovém provozu 

   Author: Simona Musilová; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Pevný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   IoT („Internet of Things“, internet věcí) se v běžném životě stává stále více populární. Najdeme jej nejenom v chytrých domácnostech, ale i v dalších odvětvích — od průmyslu po zdravotnictví. Mnoho těchto přístrojů využívá ...
  • První komplexní zpráva o stavu bezpečnosti mobilních telefonů občanské společnosti 

   Author: Jakub Čech; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Komenda Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Členové občanské společnosti často čelí hrozbám nejen ve fyzickém světě, ale i v kybernetickém prostoru. Jejich důležitá práce je vystavuje neustálému riziku sledování nebo napadení. Mobilní telefony jsou pro jejich aktivitu ...
  • Strojové učení k ochraně před kybernetickými útoky na webu 

   Author: František Střasák; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Catania Carlos
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Detekce nebezpečných webových stránek dnes představuje velkou výzvu, neboť techniky, které jsou v útocích využívány, jsou velmi rozmanité, pokročilé a nebezpečné. Nebezpečná webová stránka může infikovat uživatelovo zařízení ...
  • Uniknutí detekce v sandboxu CAPE 

   Author: Ondřej Maňhal; Supervisor: Sick Thorsten; Opponent: García Sebastián
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Cílem této práce bylo provést analýzu schopností CAPEv2 sandboxu zaměřeného na analýzu malwaru v případě, že se malware bude aktivně bránit detekci. V teoretické části této práce je dopodrobna rozebrána podstata a funkcionalita ...