Now showing items 1-1 of 1

  • Systém pro pohovory v IT a jejich přípravu 

   Author: Adilbek Utemissov; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro podporu programátorů. Systém je webovou aplikací, která je určena pro provedení technického pohovoru IT společností a připravu k němu programátory. Nabízí firmam ...