Now showing items 1-4 of 4

  • Detekce pohybu objektu PIR senzory v polární konfiguraci 

   Author: Šimíček Jan; Supervisor: Zábojník Jan; Opponent: Horyna Vladimír
   Tato práce se zabývá určením polohy objektu pomocí PIR senzorů umístěných do kruhu. V úvodu je popsán princip PIR senzoru společně s digitálními filtry. Další kapitoly jsou věnovány ukázce výstupů získaných pomocí vývojového ...
  • Hybridní úĺožiště dat pro simulátor přenosové sítě 

   Author: Svoboda Ondřej; Supervisor: Zábojník Jan; Opponent: Střelec Martin
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem struktury úložiště dat pro simulátor elektrické přenosové soustavy a aplikace, která toto úložiště bude spravovat. Jejím výsledkem jsou funkční aplikace napsané v jazyce Python a C# ...
  • Paralelizace revidované simplexové metody na GPU 

   Author: Hvězda Jakub; Supervisor: Zábojník Jan; Opponent: Bukata Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Stochastický simulátor výpadků elektráren v přenosové soustavě 

   Author: Svoboda Ondřej; Supervisor: Zábojník Jan; Opponent: Dvořák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem generátoru pseudo-stochastických výpadků bloků elektráren v elektrické přenosové soustavě a simulátoru, který s ohledem na tyto vygenerované výpadky a další dodatečná omezení zajistí ...