Now showing items 1-3 of 3

  • Návrh řídicího systému pro autodráhové autíčko pro soutěž Freescale Race Challenge 

   Author: Marek Jaroslav; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Vyhlídal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Řízení tepelného toku výměníkem 

   Author: Zlevor Ondřej; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Vyhlídal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá řízením tepelného toku v jednofázovém tepelném výměníku voda-vzduch, kdy řízeným vstupem je hmotnostní tok vody. Nejprve byla odvozena parciální diferenciální rovnice popisující tepelný výměník, následně ...
  • Využití bezdrátové komunikace při distribuovaném řízení kolon autodráhových autíček 

   Author: Wernisch Šimon; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Vyhlídal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se v rámci projektu Slotcar platooning, vedeného na katedře řídicí techniky, zabývá pochopením měřítek kvality a nedokonalosti bezdrátové komunikace, kterými jsou zpoždění a ztráta paketů. Navrhuje postup k jejich ...