Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmy pro matice s Toeplitzovou strukturou 

   Author: Raisigl Matouš; Supervisor: Kujan Petr; Opponent: Anderle Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Prediktivní řízení laterální dynamiky automobilu 

   Author: Raisigl Matouš; Supervisor: Šantin Ondřej; Opponent: Pekař Jaroslav
   V této práci se zabýváme MPC regulátorem, což je moderní regulátor, kde je regulační úloha převedena na řešení optimalizačního problému, jehož řešení je použito jako vstup do systému. Optimalizační problém se musí vyřešit ...